Obecbní úřad...
Úvodní strana
Informace o obci
Poplatky
Publicita projektů
Úřední deska
Úřední hodiny
Archiv zápisů zastupitelstva
Hlášení rozhlasu
Obecní zastupitelstvo
Plánované akce
Aktivity a organizace
Červený kříž
Divadelní kroužek
Myslivecké sdružení
Základní škola Louka
TJ Sokol Louka
Farnost Lipov - Louka
Hody
Pouliční turnaj ve fotbale
Volejbal
Nohejbal
Zahrádkáři
Letecko modelářský klub
DFS Lúčánek
Mužský pěvecký sbor
Sbor dobrovolných hasičů
Svazek obcí Lipov, Louka
Knihovna
Fotogalerie
Životní prostředí
Užitečné odkazy
Lúcký zpravodaj
Počasí u nás
Kontakt
Vydané články...
Novinky
Hledání...

Pokročilé hledání

TOPlistMyslivecké sdružení Volavec Louka

  

Myslivecké sdružení

VOLAVEC LOUKA

Veškeré potřebné informace, zajímavosti, zprávy a fotografie z akcí MS Volavec Louka naleznete ZDE, na oficiálních stránkách..

 


2020


2019

Pozvánka na XIII. Horňáckou Svatohubertskou mši


2018

28. dubna v sobotu v rámci brigádnických hodin opět, tak jako každý rok bylo provedeno vysečení stromové výsadby u tabáčky. Budeme doufat, že si nově provedenou výsadbu mladých  stromků  nevyhlédne bobr a že nám zdárně porostou.  

Sobota 7. dubna. Členové Mysliveckého spolku Volavec Louka se připojili k akci pořádané komisí životního prostředí při radě obce Louka "Ukliďme Česko" a vyčistili od nežádoucího odpadu "Skůpí járek" (Bozatínský potok).

Sobota 27. ledna se konal již tradiční Myslivecký ples s ochutnáním výborných zvěřinových specialit, tombolou, dobrým lipovským vínkem, kulturním vystoupením našich malých mažoretek.


2017

V neděli 12. listopadu bude sloužena v 10:00 hod. v kostele Panny Marie Růžencové Horňácká Svatohubertská mše svatá. Po skončení před kostelem a v prostorách kulturního domu je připraven doprovodný program.

Duben je měsíc úklidu po zimě. K této činnosti se přidali i myslivci   Mysliveckého sdružení Volavec Louka, kteří  provedli údržbu oplocenky u Herusu, vysekání trávy, ošetření nové výsadby - náhrady za již vzrostlé stromy, které zničil bobr.

27.ledna, kulturní dům Myslivecký ples

Tak jako jiné roky i letos se myslivci těšili velkou návštěvností plesu, na který připravili zvěřinové speciality, taky byla možnost si objednat špíz nebo zvěřinový guláš a vyzvednout během dne. Jako již tradičně hrála skupina Kamasi. Pro návštěvníky byla  připravena tombola bohatá na zvěřinu. V předtančení vystoupily mažoretky zdejší základní školy pod vedením paní Lenky Šlosárové.


2016

Reportáž nejdete  ZDE


Myslivecký ples článek nalezneme zde 

 

 


 

2015 

HUBERTSKÁ MŠE

Neděle 8.listopadu 2015 v 10 hodin byla sloužena v kostele Panny Marie Růžencové P.Petrem Wnukem již IX. Hubertská mše svatá za všechny myslivce Horňácka. Vzpomínka patřila rovněž kamarádům, kteří již nejsou mezi námi. Tato již tradiční událost se těšila velkou návštěvností jak místních, tak přespolních věřících a návštěvníků.

Reportáž nejdete  ZDE


 

 

ODPOLEDNE PLNÉ HER

Sobota 8. srpna 2015. Myslivecká chata Diana na kraji Volavce opět po roce ožívá. Krásné sobotní odpoledne, teplota dosahuje až 37,4 C, ve volné přírodě se skoro nedá dýchat, ale u chaty je příjemný chládek, mírně pofukuje větřík, vůně opékaných špekáčků se nese do kraje.

Členky kulturně školské komise při OÚ v Louce, členové mysliveckého sdružení Volavec spolu s místní mládeží uspořádali opět tematickou vycházku do přírody spojenou s množstvím soutěží, kvízů, dovednostních i vědomostních her. Tématem společného odpoledne je voda a její důležitost pro člověka, krajinu, ba pro všechno živé. Hravou formou byla její potřebnost dětem zdůrazněna, jak správně získat, zabezpečit a uchovat pro potřebu nejen jednotlivce, ale pro nás všechny. Rovněž tak byla velmi vtipně znázorněna  práce malých včelek nejen pro tvorbu medu, ale bylo ukázáno,  jak na jejich opylování závisí další růst květin, ovocných stromů a jak je důležité k této činnosti zachování zdravých včelstev. Děti měly možnost si opět zastřílet na terč nebo z praku. Na chatě je čekala odměna, poklad a opečené špekáčky. V pozdních podvečerních hodinách se všichni s úsměvem vraceli do svých domovů a vůbec nebylo znát, že okolní krajinu sužuje přímo tropické vedro.

 


MYSLIVECKÝ PLES 2015

  

   Poslední lednovou sobotu 31.1 2015 se těšili organizátoři tradičního Mysliveckého plesu v Louce velkou návštěvností. Všechna místa byla do posledního obsazena, ba i stolů se muselo přidávat. Tento ples je zajímavý kromě dobré nálady úžasnou výzdobou, které členové mysliveckého sdružení Volavec věnují velkou pozornost. Je zde možno shlédnout trofeje snad všech druhů zvířat žijících ve volné přírodě kolem nás, tak bohatou tombolou, plnou zvěře, tak zvěřinovými specialitami, podávanými na místě. Nezapomenutelná chuť medailónků srnčí, daňčí a kančí na pomerančích nám zůstává dodnes a co teprve maso na bramboráku, či špíz, o guláši ani nemluvě, ten si mnozí odnášeli k nedělnímu obědu. K tanci a poslechu návštěvníky bavila až do časných ranních hodin skupina KAMASI z Myjavy. Ples zahájil jako již tradičně předseda mysliveckého sdružení Volavec Josef Náhlík a slavnostní fanfárou na lesní roh pan Jan Škopík mladší. Předtančením na plese potěšily mažoretky zdejší mateřské i základní školy.

 


2014

MYSLIVECKÝ PLES

    Sobota 25. ledna 2014. Tradičně se řadí mezi nejnavštěvovanější ples v Louce. Nebylo tomu jinak i letos, pořadatelé se těšili opravdu vysokým počtem návštěvníků jak z naší obce, tak ze širokého okolí. Myslivci opět nezklamali bohatou výzdobou sálových prostor i prostranství kolem kulturního domu. Návštěvníci plesu si mohli pochutnat na vynikajících specialitách srnčího, dančího i kančího masa, podával se vynikající zvěřinový gulášek a špíz. K tanci či poslechu až do ranního kuropění hrála skupina KAMASI. Rovněž tombola byla plná zvěře jednak drobné- zajíci, bažanti, kachny, věcné dary. První místo byl daněk, druhé a třetí divočák a na čtvrtém byla srna.


 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ V ROCE  

    V roce 2013 bylo mimořádně chladné a dlouhé jaro. Teplé dny nastaly až v první třetině června. Toto počasí prověřilo nejen připravenost myslivců, ale i kondiční stav zvěře. Při mimořádném odstřelu v rámci výjimky z lovu jsme v loňském roce ulovili 3 ks zvěře daňčí. Zvěř mufloní se ulovit nepodařila. Tato zvěř se v honitbě ve větším počtu zdržuje především v jarních měsících a počátkem léta, kdy páchá škody na zemědělských kulturách. V době povolení lovu má již dostatek krytiny a větší migrační rádius, což podstatě snižuje její slovitelnost. Divokých prasat  jsme  ulovili 6 ks, všechno lončáky. Vzorky prasat byly vyšetřeny na veterinární stanici v Hodoníně na trichinelózu (svalovec). Všechny vzorky byly negativní. Přítomnost černé zvěře v honitbě je podmíněna skladbou osetých  plodin(řepka, kukuřice, slunečnice) a časem sklizně. U zvěře srnčí jsme splnili ve všech věkových třídách ( 10 ks srnec, 9 ks srna, 10 ks srnče). Zásady průměrného lovu jsme dodržovali i u odlovu zvěře holé. Odlov byl zaměřen především na kusy slabé v trati "Padělky", kde vlivem dlouhodobých mrazů a osetí větší části řepkou docházelo v jarních měsících k úhynům především slabých srn a srnčat. odlov byl dále zaměřen na kusy přestárlé. Zvěř zaječí byla v dobré kondici a zaznamenali jsme početní setrvalý stav. Při honech jsme jako již několik let nestříleli za kolo. Dochází tak k prošetření zaječek a eliminují se ztráty při dohledávce postřelených kusů. plán lovu byl splněn (127 ks). Při plánování honů pro letošní rok bude přihlédnuto k jarnímu sčítání zvěře a stavu populace na podzim. Nadále sledujeme zdravotní stav ulovené zvěře serologickým vyšetřením na tularemii. Nebyl zaznamenán pozitivní výskyt protilátek. Zvěř drobnou bažantí a koroptev polní nadále nelovíme. I přes dlouholetou snahu jsou stavy této zvěře velmi kolísavé a nedaří se nám jejich početní stavy výrazně zvýšit a trvale udržet. Není to však problém lokální, ale je to zaznamenáno u drtivé většiny nejen okolních sdružení. Tato zvěř velmi citlivě vnímá změny biotopu. Zde se především snažíme o udržení dostatečných ploch přirozené krytiny, snížení predačního tlaku a dostatečným přikrmováním v období strádání. Rovněž jsme se zaměřili na intenzivní lov škodné v těchto lokalitách, a to především lišek a kun. Lov kačen na rybníku provádíme pouze na tahu a letos jsme ulovili 14 ks. Nadále udržujeme výsadby biokoridorů. V lokalitě Konopné i na Paděličné cestě jsme provedli při jarním sčítání zvěře nátěr stromků přípravkem Morsuvin proti okusu a koncem dubna pak opravy polehlých částí oplocení. MS s dostatečným předstihem zajistilo dostatek objemového, jadrného i dužnatého krmiva. Při probíhající pozemkové úpravě byly vytipovány dle dispozic zpracovatelů místa, ve kterých budou zbudovány vsakové protierozní meze. Některé z těchto lokalit lze osadit i stromy a keři. Lze tak zvěři zajistit dostatečnou krytinu i v rozsáhlejších lánech. I když celkové pozemkové úpravy jsou časově náročné, je zapotřebí neustále monitorovat postup prací a zasadit se o co nejefektivnější využití biopásů. Věříme, že i v nadcházejícím mysliveckém roce udržíme kvalitní standart zvěře v honitbě a dojde k naplnění našich společných cílů. Za MS Volavec - Louka Josef Náhlík, předseda Ms.

 

ODPOLEDNE PLNÉ HER

Poslední prázdninovou sobotu 30. srpna jsme strávili pěkné odpoledne s partou mládežníků, kteří za podpory obce a Mysliveckého sdružení VOLAVEC připravili pro místní děti oblíbenou akci - turistický výšlap krajinou kolem Louky.

Tentokrát jsme turistice moc nedali a přímo jsme se z místního fobalového hřště vydali  ve skupině 78 účastníků po zapsání do soutěžní knihy na mysliveckou chatu. Pohybu a zábavy si ale děti užily víc než dost. V okolí chaty  i v jejím areálu si mohly zasoutěžit v různých disciplínách (střelby ze vzduchovky, překážková dráha, stezka po slepu, skok v pytli, hod míčem na terč, hmatové poznávání atd), kde musely prokázat svou zdatnost, šikovnost, pohotovost a ve vědomostních soutěžích také znalosti starých dětských pověstí nebo ta menší zase luštit pohádkový kvíz. Navíc si děti užily při kolektivních hrách jako např. Mravenci, Strom sladkostí a po cestě na chatu při hledání indicií ke splnění prvního úkolu.

Myslím si, že se všichni společně dobře bavili, jak mladí, tak dospělí, kteří dělali dětem doprovod. Pro všechny bylo připraveno občerstvení a táborák, opékali se špekáčky. Vedení nad touto činností převzal za rodiče Tomáš Malúš. Soutěžící děti byly odměněny věcnými cenami a diplomy.

Děkujeme místní mládeži za zorganizování této akce, myslivcům za doprovod a poskytnutí chaty a hlavně všem, kteří se zúčastnili a akci podpořili.

I přes obavu deště se akce zdařila, všichni odcházeli spokojeni a budou se těšit na podzim na soutěž v Člověče nezlob se a šachy, která se bude konat v prostorách kulturního domu.

 Marie Škopíková

 

HORŇÁCKÁ SVATOHUBERTSKÁ MŠE  2014

Je neděle ráno 9.11.2014. Před kostelem Panny Marie Růžencové vrcholí přípravy již na 8. Svatohubertskou mši za živé i zemřelé myslivce z Horňácka a jejich rodiny. Vůz s koňmi objíždí vesnici a fanfáry trubačů z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze zvou všechny občany na tuto slavnostní mši. Od 9 hodin  přijíždí myslivci z blízkého i dalekého okolí, hosté a příznivci této pěkné akce. V 10 hodin začíná mše svatá slavnostním průvodem myslivců. V čele jdou čestní hosté, zástupci řádu svatého Huberta, Moravských rytířů Svatého Rostislava  a Kolumbána a Černí myslivci Pobeskydští. Samozřejmě se nesou dary, ulovená zvěř, jako poděkování svatému Hubertovi za úspěšný uplynulý rok. Mši svatou celebruje P.Petr Wnuk. Za doprovodu varhan a trubačů zpívá celou mši v úpravě Vacek Semelent chrámový sbor z Louky. Po mši je možné si poslechnout veselou Lipovskou pětku, ochutnat výborné místní koláčky a teplý svařák. Před kostelem je prezentována výstava, která zachycuje život a dílo prof. Josefa Hromase. Všude kolem je plno stánků s mysliveckou tématikou. Letos je pro návštěvníky přichystané překvapení. V kamionu firmy Autodoprava Rumíšek je vytvořeno malé podium, kde probíhá módní přehlídka mysliveckého oblečení. Je možno vidět oblečení jak slavnostní, tak pro volný čas, kožené saka i kožíšky. Vše zapůjčily renomované firmy, které šijí oblečení pro myslivce. Rovněž v přísálí kulturního domu je možno si prohlédnout obrazy akademického malíře Václava Nasvětila, řezbářské výrobky šumavských řezbářů, dalekohledy Swarovski, kalendáře a myslivecké doplňky firmy Expal. V sále je po programu pro myslivce a pozvané hosty připraven slavnostní oběd, který zahájí P.Petr Wnuk modlitbou a trubači slavnostní fanfárou. Všichni myslivci v dobré náladě pak ještě spolu probírají uplynulý rok až do pozdního odpoledne. I přes deštivé sobotní počasí se tato nedělní Svatohubertská mše opět vydařila. Jak říká organizátor pan Jan Škopík mladší "babička s dědáčkem měli za úkol toto počasí vymodlit a zařídit". Dokonce prosvitlo i sluníčko a já myslím, že si všichni odnášeli v srdci pocit hezky prožité neděle. 

Poděkování za organizaci patří zvláště firmě Expal, obecnímu úřadu v Louce, mysliveckému sdružení Volavec Louka, sponzorům a všem, kteří se na této akci nějakým způsobem podíleli.                                             Jarmila Hrbáčková 

 


 2013

 

 

Jako již tradičně i letos připravili myslivci ples. Přípravy začaly již v pátek zdobením sálu, věšením trofejí a hlavně přípravou zvěřinových specialit. Tak jako v předešlých létech i letos bylo pěkným zpestřením úvodu plesu vystoupení malých mažoretek, děti MŠ a základní školy v Louce a děti ZŠ z Velké, které si odnesly za své vystoupení dlouhý potlesk plného sálu.
Musíme zmínit i bohatou tombolu jak věcných cen za které děkujeme sponzorům, tak i zvěřinovou ve které byli tři divočáci, srnčí, muflonče zající, bažanti i kachny.
K pohodě hrála oblíbena kapela Kamasi, která nenechala nikoho jen tak sedět a vyhrávala až do ranního kuropění. I letošní ples se vydařil, až na dlouhé čekání při výdeji připravených specialit. Za tuto nemilou situaci se všem omlouváme, nebylo to způsobeno námi, ale prostě kuchaři nestihali. Věříme, že tomu již tak příště nebude. Děkujeme všem návštěvníkům a rádi je na příštím plese opět přivítáme.

 ODPOLEDNE PLNÉ HER

 

SVATOHUBERTSKÁ MŠE

Neděle 10. listopadu 2013 se probudila do krásného slunečného rána. trubači na koňma taženém voze nás zvali na VI. Svatohubertskou mši do kostela Panny Marie Růžencové v Louce. Mše byla sloužena za všechny živé myslivce Horňácka, ale i za jejich kamarády, kteří již nejsou mezi námi. Mše byla doprovázena zvuky trubačů a zpěvy chrámového sboru v Louce. Po skončení jsme vyslechli Ave Maria v podání operní zpěvačky z Brna. Do doprovodného programu byla zařazena přednáška o zvěři. tentokrát prezentaci jelení zvěře si připravil pan Jan Janiš. Výstavo obrazů malíře Jaroslava Nasvětila bylo možné shlédnout v přísálí kulturního domu, obrazy byly nejen k zhlédnutí, ale mnozí so odnášeli tuto krásu do svých domovů, či chat. Bylo možno si zakoupit různé růžence, myslivecké oblečení, opasky, dalekohledy, šperky, kalendáře a jiné upomínkové předměty s mysliveckou tématikou. V patře kulturního domu si malí střelci zkoušeli, zda mají správnou mušku - laiserová shou. před kostelem se podávalo občerstvení, koláčky, svařené víno, čaj, a jiné dobroty. Myslivci se sešli ke společnému obědu v sále kulturního domu, kde se podávala polévka, kančí a jelení na hříbkách, pak následovalo společné posezení při kávě, příjemné zakončení mysliveckého roku.

Oslava myslivosti začala již v pátek. v přísálí kulturního domu byla uspořádána výstava exponátů různých druhů zvěře žijící v naší krajině, ale tentokrát  taky zvěř žijící ve vysokých horách, mezi nimi i svišti čí medvěd. To vše bylo spojeno s přednáškou, kterou si připravil pan Jan Škopík. Vernisáž byla zahájena slavnostní mysliveckou fanfárou v podání pana Jana Škopíka mladšího. Vyslechli si ji se zájmem žáci zdejší mateřské a základní školy, ale taky kolem jdoucí občané. 


 

2012

Svatohubetská mše 11.11.2012

 

 

 Myslivecká brigáda 2012 28.4.2012

Tak jako každý rok i letos jsme provedli na žádost OÚ vyčištění a údržbu v
oplocence u Tabáčky. Jak vidět ze snímků sešli jsme se takřka všichni počasí přálo. K svačině přišlo k duhu i vychlazené pivo, neboť teploměr se blížil takřka ke třicítce.

 

Další fotky  

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality z obce...


9. září 2019
Nohejbal 2019


30. května 2019
KOŠT GULÁŠŮ


Fotogalerie...

Fotogalerie obce
Zpravodaj...
Chcete-li od nás dostávat aktuální informace, zadejte svoji emailovou adresu
Vstup do redakčního systému PORTIA.CZ
sobota, 22. února 2020
celkem přístupů:
návštěvníků online: 369
CMS PORTIA.CZ [ Úvodní strana | Informace o obci | Poplatky | Publicita projektů | Úřední deska | Obecní zastupitelstvo | Plánované akce | Aktivity a organizace | Fotogalerie | Životní prostředí | Užitečné odkazy | Lúcký zpravodaj | Počasí u nás | Kontakt ]  webcreator
© 2006 - 2020, Obec Louka