Vytištěno 6. prosince 2019, 12:12 ze serveru Obec Louka
http://www.obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=182&akce=view


vyšlo: 18. listopadu 2009  |  rubrika: Novinky  |  autor: František Gajovský (gajo@centrum.cz)

10. výročí vysvěcení kostela

10. výročí vysvěcení kostela


10. výročí vysvěcení kostela Panny Marie
Růžencové
 v Louce.

 Fotoprezentace  

Po mši svaté 29.11. si návštěvnici mohou v zadním traktu prohlédnout výstavku fotografii a dokumentů z průběhu výstavby kostela.Budou taky promítány fotografie nevšedních záběrů našeho chrámu z DVD se 140 fotografii a hudebním doprovodem i Scholy Louka. DVD si je možno zakoupit i na KZ u příležitosti výstavky k Adventu.


Stručné informace o stavbě kostela Panny Marie Růžencové v Louce

Základní kámen na stavbu kostela byl posvěcen pomocným biskupem Mons. Hrdličkou dne 9.5.1999.

Půdorys kostela má tvar lilie, která je symbolem čistoty Panny Marie. Jeho délka je 35 m a šířka 20 m. vrchol klenby sahá do výše 15 m. výška střechy je 19 m a výška věže včetně kříže je 33 m. Celková plocha podlahy je 480 m².

Mariánské symboly je možno spatřit také na ambonu, obětním stole a lavicích. Tvar oken a symboly na střeše a věži také naznačují, komu je kostel zasvěcen.

Ve věži kostela se nacházejí tři zvony : „Marie“ vážící 340 kg, „Kryštof“ vážící 270 kg a „Jaroslav“, který váží 155 kg. Tyto zvony vyrobil Zvonařský atelier Tkadlec v Halenkově. 17.10. 1999 je požehnal generální vikář olomoucké arcidiecézy Mons. Milán Kouba.

Stavba kostela byla zahájena 1.3. 1999 a posvěcena otcem arcibiskupem Mons. Graubnerem 4.12. 1999, tedy o 9 měsíců – přesně 278 kalendářních dnů – později.

Stavbu kostela řídila nadace později přejmenovaná na Obecně prospěšnou společnost římskokatolický kostel v obci Louka. Kostel stavěla firma Sopos za spolupráce Dr. Studeného.

Naši občané odpracovali na stavbě 21 901 hodin, což odpovídá přibližně 5 500 000 Kč.

Hodnota díla je 14 900 000 Kč. Stavba byla financována převážně ze sbírek od našich občanů, kteří věnovali kolem 7 700 000 Kč. Nemalou částkou přispěl také OÚ Louka, Kordárna Velká nad Veličkou a instituce i soukromí dárci z České republiky a zahraničí.

Ke 4.12. 1999 byly dluženy 3 400 000 Kč firmě Sopos a dodavatelům. Od té doby se k 30.7. 2000 podařilo sbírkami od našich občanů nashromáždit 1 500 000 Kč, což znamená, že se dlužná částka snížila na 1 900 000 Kč. Ke dni 30.10. 2002 byly uhrazeny všechny dlužné částky.

Pán Bůh zaplať vám všem, kteří jste pomohli jakýmkoli způsobem tento dluh vymazat.

Od ledna 2003 začaly sbírky na píšťalové varhany, které byly dokončeny v září 2003 v hodnotě 1 550 000 Kč.

V říjnu 2005 byla požehnána nová křížová cesta v hodnotě 150 000 Kč.


Ještě jednou, Pán Bůh zaplať


                              Obecně prospěšná společnost římskokatolický kostel v obci Louka

František Gajovský (gajo@centrum.cz)


(c) Obec Louka, Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu tohoto serveru je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.